محصولات


درباره کمالان

شرکت کشت وصنعت دشت کمالان در سال 1353به موجب پروا نه تاسیس 3746 مورخه 19/04/52 توسط کشاورزان منطقه به نسبت میزان زمین زراعی که در اختیار داشتند جهت تصفیه وش پنبه محلوج وپنبه دانه با ظرفیت تولید 4000 تن پنبه محلوج و7000تن پنبه دانه تاسیس گردید ودر سال 1354 به بهره برداری رسید وباعث ایجاد اشتغالزایی در بخش کمالان گردید اوج فعالیت شرکت در سال 1374میباشد از سال 1379 به بعد به علت کاهش کشت پنبه در منطقه عملا کارخانه با کمترین حد ظرفیت تولیدی وکارگری مشغول به کار بوده است تا اینکه در سال 1384با سرمایه گزاری سهامداران با هدف استفاده از امکانات بالقوه شرکت وسود آوری بیشتر وجذب نیروی کار بیشترو بالابردن سطح اشتغالزایی به موجب جواز تاسیس 1274/2/128 مورخه 15/11/84 اقدام به ساخت کارخانه کنسرو ورب گوجه فرنگی نموده است . این واحد تولیدی سر انجام در سال 1386 طی پروانه بهره برداری صادره از وزارت صنایع ومعادن به شماره 3589/4/ 138مورخه 17/03/ 86 وپروانه تاسیس صادره از وزارت بهداشت در مان وآموزش پزشکی به شماره 7423-3977-26- پ – گ مورخه 27/4/86 وپروانه بهره برداری صادره از وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به شماره 37423-4078/36 – پ – گ – مورخه 30/4/86 و پروانه ساخت صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 10420/1167545/2/1/د مورخه 86/6/12 با تعداد 70 نفر کارگر تولیدی فصلی با ظرفیت 10000 تن در سال و مصرف 800 تن گوجه در شبانه روز در دو شیفت در زمینه تولید کنسرو رب گوجه فرنگی 1 کیلویی شروع به کار نمود.

برندگان خوش شانس رب کمالان


گواهینامه ها و افتخارات رب کمالان